Mobilya ve Dekorasyon Meslekleri

MOBİLYA VE DEKORASYON ALANI

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda mobilya ve dekorasyon alanındaki meslekleri
ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz.

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Mobilya ve dekorasyon alanı;
Mobilya ve dekorasyon alanı işlevsel değerleri ile mekânların kullanışlığını, estetik    değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam  hâline gelmesini sağlar.Bu alan sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü ortaya çıkarır. Alanda ahşap ve ahşap ürünleriyle birlikte boya, vernik, renk, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de kullanılmaktadır.

Ahşap yat ve tekne imalatıyla da çok geniş bir alana hitap eder. Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör ülkemizde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünümdedir. Son yıllarda büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmıştır. Mobilya ve dekorasyon sektörü pazarı yoğunlaştığı belirli bölgeler civarında toplanmıştır.

Önemli üretim bölgelerinin toplam üretimdeki payları sırasıyla; Ankara %30, İstanbul %18, İzmir %9, Adana %9, Bursa %6, Eskişehir %4 ve Kayseri %5’tir. Yaşam alanlarının hızla gelişmesinde, işyerlerinin rekabet edebilmesinde mobilya ve dekorasyon alanının önemli yeri vardır.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve taşımacılık alanlarında giderek artan ihtiyaçlarını karşılamada ahşap yat ve tekne yapımı önemli katkılar sağlamaktadır.Bu alanın sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu katma değer yaratma gücüyle, ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden birisidir.Bu sektörün üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu nitelikli ara teknik eleman ihtiyacını hizmet, estetik ve kaliteye uygun olarak yetiştirme amaçlı, yüksek öğretime hazırlayan bir programdır.

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

 • Mobilya İmalatçısı
 • Ahşap Doğramacılığı
 • Üst Yüzey İşlemciliği
 • Mobilya Döşemeciliği
 • Ahşap Tornacılığı
 • Ahşap İskeletçiliği
 • Ahşap Oymacılığı
 • Ahşap Yat Ve Tekne Yapımı

MOBİLYA İMALATÇISI


Tanımı

Hazır veya sipariş alarak iş resmini tasarlayan,çizen ve ölçülendiren, iş organizasyonunu yapan, iş güvenliği önlemlerini alan, malzemeyi seçen, şablon-kalıp-numune hazırlayan, makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyerek sabit ve hareketli mobilya yapan, kontrol eden ve meslekî eğitime ilişkin faaliyetleri sürdüren nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Sipariş almak.
 •   İş organizasyonu yapmak.
 •   İş resmini çizmek ve ölçülendirmek.
 •   İş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerini almak.
 •   Malzeme listesini hazırlamak ve temin etmek.
 •   Şablon ve kalıp yapmak
 •   Numune yapmak.
 •   Makineleri hazırlamak.
 •   Kereste kesmek ve kurutmak .
 •   Kereste işlemek.
 •   Yonga levha-Mdf-Arkalık malzemesini kesmek
 •   Kaplamayı hazırlamak ve pres yapmak
 •   İş parçalarını işlemek.
 •   Montaj.
 •   Kalite kontrol yapmak.
 •   Depolama ve teslimat yapmak.
 •   Meslekî eğitime ilişkin faaliyetlere katılmak..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir